Videos

Loading...

domingo, 17 de junio de 2012

Χονγκ Κονγκ, Κίνα | Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) Σεισμός μεγέθους 6,4 έπληξε την ανατολική ακτή της Ιαπωνίας

17 Ιούνη 2012

Χονγκ Κονγκ, Κίνα | Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP)
Σεισμός μεγέθους 6,4 έπληξε την ανατολική ακτή της Ιαπωνίας

Κανένα υπόλοιπο τυχόν θύματα ή ζημιές
Για elnuevodiario.com.ni | Globe
Σεισμός μεγέθους 6,4 έπληξε την ανατολική ακτή της Ιαπωνίας
Τοποθεσία του σεισμού. Ευγενική προσφορά του USGS / ΤΕΛΟΣ

Ένας σεισμός μεγέθους 6,4 έπληξε τη Δευτέρα το πρωί η ανατολική ακτή της Ιαπωνίας, από το κεντρικό νησί Honshu, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Γεωλογικής Επισκόπησης (USGS, για ακρωνύμιο στα αγγλικά), αλλά από το διαθέσιμο χρόνο των μετοχών της κάθε θύματα ή ζημιές.

Ο σεισμός χτύπησε σε βάθος 31 χλμ. 04H32 (20H32 GMT της Κυριακής), περίπου 140 χλμ. ανατολικά της πόλης Σεντάι.

Η Ιαπωνία είναι μία εξαιρετικά σεισμογενή. Ο τελευταίος σεισμός με μέγεθος 9,0, συγκλόνισε τη βορειοανατολική ακτή και εξαπέλυσε ένα τσουνάμι που άφησε μερικά 19.000 νεκρούς ή αγνοούμενους, και ένα σοβαρό πυρηνικό ατύχημα στο κέντρο της Φουκουσίμα.

הונג קונג, סין | AFP רעידת אדמה בעוצמה 6.4 הרעיד את החוף המזרחי של יפן

יוני 2012

הונג קונג, סין | AFP
רעידת אדמה בעוצמה 6.4 הרעיד את החוף המזרחי של יפן

אין איזון של כל נפגעים או על נזק
עבור elnuevodiario.com.ni | גלוב
רעידת אדמה בעוצמה 6.4 הרעיד את החוף המזרחי של יפן
מיקום רעידת האדמה. באדיבות USGS / END

רעידת אדמה בעוצמה 6.4 פגעה הבוקר בחוף המזרחי של יפן, את האי המרכזי הונשו, אמר הסקר הגיאולוגי בארצות הברית (USGS, כי ראשי תיבות שלו באנגלית), אבל עד זמין מלאי של כל נפגעים או על נזק.

רעידת האדמה פגעה בעומק של 31 ק"מ בשעה 04H32 (יום ראשון 20H32 GMT), בערך 140 ק"מ מזרחית לעיר סנדאי.

יפן היא סיסמית גבוהה.רעידת האדמה האחרונה בעוצמה 9.0, הרעיד את החוף הצפון מזרחי ו שיחרר הצונאמי שהותיר 19000 חלק מת או חסר, תאונה גרעינית חמורה במרכז פוקושימה.


נבואה או התגלות על היעלמות של יפן:

ביום שבת ה -9 ביולי 2011, גילה אלוהים, כי יפן תיעלם, כי היא עיר שונאת את זה. האחים ביפן שמאמינים באלוהים את יפן, כי זה יהיה בקרוב להיעלם כמו במקומות אחרים על פני כדור הארץ.

ישעיהו 40:15 "הנה העמים הם כמו טיפה של מים נופלים מן הדלי, וכפי אבק קטן על המאזניים מוערך והנה הוא ויקח את האיים כמו אבק."

"ואני שמעתי קול אחר מן השמים אומר:
"צא, שלה שלי אנשים,
כי אתם להיות לא הסועדים של חטאיה
כדי שלא תקבל את המכות שלה,
  על החטאים שלה הגיעו אל גן עדן
ו אלהים זכר עוונות שלה "התגלות 18:. 4-5

Hong Kong, China | AFP 6,4 terremoto de magnitude sacudiu a costa oriental do Japão

17 junho de 2012

Hong Kong, China | AFP
6,4 terremoto de magnitude sacudiu a costa oriental do Japão

No saldo das vítimas ou danos
Para elnuevodiario.com.ni | Globo
6,4 terremoto de magnitude sacudiu a costa oriental do Japão
Localização do terremoto. Cortesia USGS / END

Um terremoto de magnitude 6,4 atingiu segunda-feira de manhã a costa leste do Japão, ao largo da ilha central de Honshu, disse que a United States Geological Survey (USGS, por sua sigla em Inglês), mas pelo tempo disponível de ações de quaisquer vítimas ou danos.

O terremoto ocorreu a uma profundidade de 31 km na 04H32 (20H32 GMT de domingo), cerca de 140 km a leste da cidade de Sendai.

O Japão é um altamente sísmica. O último terremoto de magnitude 9,0, abalou a costa nordeste e desencadeou um tsunami que deixou algum 19.000 mortos ou desaparecidos, e um grave acidente nuclear na central de Fukushima.


Profecia ou revelação sobre o desaparecimento do Japão:

No sábado, 9 de Julho, 2011, Deus revelou que o Japão vai desaparecer, porque é uma cidade que odeia. Irmãos no Japão que acreditam em Deus fora do Japão, porque ele vai desaparecer em breve, como em outros lugares na Terra.

Isaías 40:15 "Eis que as nações são como uma gota de água caindo do balde, e como o pó miúdo das balanças são estimados eis que ele levanta as ilhas como pó."

"E ouvi outra voz do céu, que dizia:
"Sai dela, povo meu,
que não sejas participante dos seus pecados
para que você receber de suas pragas,
  Para os seus pecados se acumularam até o céu
e Deus se lembrou das iniqüidades dela "Apocalipse 18:. 4-5

2012年6月17日, 中國香港|法新社 6.4級地震,震動了日本東部海岸

20126月17日

中國香港|法新社
6.4級地震,震動了日本東部海岸

沒有任何傷亡或損害平衡
對於elnuevodiario.com.ni |環球
6.4級地震,震動了日本東部海岸
地震位置美國地質勘探局/禮貌

關閉本州島中部發生6.4地震週一早晨日本東海岸美國地質調查局(USGS英文縮寫,但時間任何傷亡或損害股票

地震發生04H3220H32 GMT星期日)深度31公里仙台市以東約140公里

日本是一個高度地震 9.0地震,震動了東北海岸引發了海嘯,造成約19,000人死亡或失踪中央福島核事故嚴重的


日本消失預言啟示

週六7月9日兩個11個透露,日本消失,因為它是一個小鎮,恨它在日本日本弟兄們相信,因為它很快就會消失在地球上其他地方一樣

以賽亞書40:15看哪,國家就像一滴從桶裡秤上灰塵估計不料,他舉起的海島作為灰塵

我聽見另一個聲音從天上
“出來,我這人
你們不是罪孽有分
免得你收到瘟疫
 為她的罪行已達到通天
想起了她罪孽的啟示18:4-5

2012年6月17日 香港、中国| AFP マグニチュード6.4の地震は、日本の東の海岸を横に振った いずれかの死傷者や被害のないバランスません

2012年6月17日

香港中国| AFP
マグニチュード6.4の地震は、日本の東の海岸を横に振った

いずれかの死傷者被害ないバランスません
グローブ| elnuevodiario.com.niのために
マグニチュード6.4の地震は、日本の東の海岸を横に振った
地震の場所を指定します。 USGS/ END礼儀

マグニチュード6.4の地震が本州中央のから月曜日の朝、日本の東海岸を襲った米国の地質調査(USGS英語での頭字語)を述べたが、利用可能な時間いずれかの死傷者や損害の株式

地震は、仙台市の約140キロ、04H3220H32 GMT日曜日)に31キロの深さで打った。

日本は非常に地震です。マグニチュード9.0の最後の地震は北東部の海岸を横に振った、いくつかの19000は、死者·行方不明のまま津波、中央福島の深刻な原子力事故のパワーを解き放つ。


日本消失についての予言啓示

それを嫌ってなので、土曜日7月9日2011年、神は、日本が消えてしまうことを明らかにした。それはすぐに地球上の他の場所のように消えてしまいますので、日本の神のうち信じている日本の兄弟

イザヤ40:15"見よ、国がバケットから落下水滴のようなもので、スケールの小さなダストが見よ推定されているとして、彼はほこりなどの島々taketh"

"そして、私は天から別の声を聞いたと言う:
"彼女の私の人々から出て
あなたがたは、彼女の罪のpartakersしないようにすること
あなたは彼女の疫病受けるないように
 彼女の罪のために天に達している
神は彼女の不義を思い出し、かれら"ヨハネの黙示録18:4-5

Hong Kong, China | AFP 6.4 magnitude earthquake shook the eastern coast of Japan

June 17, 2012

Hong Kong, China | AFP
6.4 magnitude earthquake shook the eastern coast of Japan

No balance of any casualties or damage
For elnuevodiario.com.ni | Globe
6.4 magnitude earthquake shook the eastern coast of Japan
Location of the earthquake. Courtesy of USGS / END

An earthquake of magnitude 6.4 struck Monday morning the east coast of Japan, off the central island of Honshu, said the United States Geological Survey (USGS, for its acronym in English), but by the time available of stock of any casualties or damage.

The quake struck at a depth of 31 km at 04H32 (20H32 GMT Sunday), about 140 km east of the city of Sendai.

Japan is a highly seismic. The last earthquake of magnitude 9.0, shook the northeastern coast and unleashed a tsunami that left some 19,000 dead or missing, and a serious nuclear accident in central Fukushima.
 


Prophecy or revelation about the disappearance of Japan:

On Saturday 9 July, two thousand eleven, God revealed that Japan will disappear, because it is a town that hates it. Brothers in Japan who believe in God out of Japan because it will soon disappear like other places on earth.

Isaiah 40:15 "Behold, the nations are like a drop of water falling from the bucket, and as the small dust on the scales are estimated behold, he taketh up the isles as dust."

"And I heard another voice from heaven say:
"Come out of her, my people,
that ye be not partakers of her sins
lest you receive of her plagues,
  For her sins have reached unto heaven
and God hath remembered her iniquities. "Revelation 18: 4-5

Terremoto de magnitud 6,4 sacude la costa este de Japón

17 de junio de 2012


Hong Kong, China | AFP

Terremoto de magnitud 6,4 sacude la costa este de Japón


Sin balance de eventuales víctimas o daños

Por elnuevodiario.com.ni | Globo

Terremoto de magnitud 6,4 sacude la costa este de Japón
Localización del terremoto. Cortesía de USGS / END
Un sismo de magnitud 6,4 sacudió el lunes de madrugada la costa este de Japón, frente a la isla central de Honshu, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), sin que por el momento se disponga de un balance de eventuales víctimas o daños.

El terremoto se produjo a una profundidad de 31 km a las 04H32 (20H32 GMT del domingo), a unos 140 km al este de la ciudad de Sendai.

Japón es un país altamente sísmico. El último terremoto, de magnitud 9,0, sacudió la costa nordeste y desató un tsunami que dejó unos 19.000 muertos o desaparecidos, además de un grave accidente nuclear en la central de Fukushima.

 Profecía  o revelacion sobre la desaparición de Japon:

El sábado  nueve de Julio del dos mil once, Dios nos reveló que Japón desaparecerá, porque es un pueblo que lo aborrece. Hermanos de Japón que creen en Dios salgan de Japón porque pronto desaparecerá al igual que otros lugares de la tierra. 

ISAIAS  40:15 " He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas; he aquí que hace desaparecer las islas como polvo."

" Y oí otra voz del cielo, que decía:
«¡Salid de ella, pueblo mío,
para que no seáis partícipes de sus pecados
ni recibáis parte de sus plagas!,
 porque sus pecados han llegado hasta el cielo
y Dios se ha acordado de sus maldades." Apocalipsis 18: 4-5

sábado, 16 de junio de 2012

Sacerdote demandado por pensión alimenticia Ticuantepe Nicaragua . Noticia de El Nuevo Diario


16 de junio de 2012


Es párroco en Ticuantepe
| elnuevodiario.com.ni

Sacerdote demandado por pensión alimenticia


Monseñor Avilés confirmó que conoce del hecho porque escuchó la versión de Bonilla e indicó que llamarían al orden y a la disciplina al padre si encontraban algún problema

Por Carlos Larios | Nacionales

Sacerdote demandado por pensión alimenticia
Julissa Bonilla muestra una fotografía en la que aparece junto al padre Heriberto Palacios. CORTESIA/END
El sacerdote José Heriberto Palacios Quiroz, párroco de la iglesia Sagrado Corazón de Jesús, en el municipio de Ticuantepe, enfrenta una demanda por pensión alimenticia, interpuesta por Julissa Carolina Bonilla Martínez, quien asegura que convivió con el cura durante 16 años, engendraron un hijo y adoptaron una niña, pero que a finales del año pasado terminaron la relación y desde inicios de este año no le pasa para la manutención de los menores.
Sobre la denuncia de Bonilla Martínez, el sacerdote Palacios Quiroz se limitó a decir que “hay cosas que son ciertas, otras no”, sin brindar mayores detalles.
“Yo quisiera que la entrevista se tomara en otra ocasión, porque hay otras personas que van a salir dañadas en esto… hay cosas que son ciertas, otras no (en lo dicho por Bonilla)”, expresó Palacios, tras ser abordado en la iglesia de Ticuantepe.
Julissa Bonilla dijo que informó en mayo pasado, en dos ocasiones, a monseñor Carlos Avilés, vocero de la Curia Arzobispal, sobre el actuar del sacerdote, y que éste se comprometió a llamarle la atención, pero no ha visto ningún resultado.
Por su parte, monseñor Avilés confirmó que conoce del hecho porque escuchó la versión de Bonilla e indicó que llamarían al orden y a la disciplina al padre si encontraban algún problema.
“Nosotros no tenemos nada que ver (sobre la relación del sacerdote con la mujer). Ese es un asunto que debe de ver el padre. En cuanto a disciplina eclesiástica, vamos a tomar algunas medidas, pero en cuanto a responsabilidades civiles es el padre quien tiene que resolverlos”, aseguró Avilés.
La denunciante explicó que las gestiones ante un juez civil para la adopción de la niña las hicieron hace cinco años, y solo estaban a la espera de la sentencia judicial, pero que el año pasado, cuando rompió la relación con el cura, este se desligó del proceso, para pasarle pensión solo por uno de los niños.
Añadió que a finales del año pasado, Palacios Quiroz se comprometió a pasarle 16 mil córdobas para la manutención de los infantes, pero solo cumplió dos meses.
Obligada a devolver niña
La denunciante manifestó, además, que el peor momento de esta situación lo vivió la semana pasada, cuando MiFamilia revocó el visto bueno para la adopción de la niña, y una funcionaria de la institución le advirtió que entregara a la infante sin hacer escándalo, porque si no, afectaría a la iglesia Católica.
END llamó en diversas ocasiones a la oficina de la titular de MiFamilia, Marcia Ramírez, y al teléfono celular para conocer la versión de la institución, pero no contestó las llamadas.
Julissa Bonilla también denunció que el pasado fin de semana, oficiales de la Comisaría de la Mujer de la Policía, sin orden judicial, allanaron su vivienda, donde aún tenía documentos y ropa del religioso.
Añadió que también allanaron la vivienda de una de sus hermanas y que la comisionada mayor Erlinda Castillo, jefa de la Comisaría de la Mujer, la llamó en diversas ocasiones a su celular para amedrentarla y exigirle que entregara a la niña y no afectara a la iglesia Católica con una denuncia pública.
Policía niega versión
“Yo le hice una llamada (a Bonilla), pero no fue una llamada amenazante, sino para contribuir a que la cosa saliera con buen fin. Ella me contestó diciendo que iba a ir al Ministerio de la Familia el domingo pasado a entregar a la niña, porque hay un acta de revocación que se le notificó… No hubo ninguna amenaza para que ella se callara la denuncia contra el sacerdote. Acordate que lo que nosotros protegemos es a la menor, que apenas tiene 18 meses de nacida, pero no tenemos ninguna cosa contra ella”, indicó la comisionada mayor Erlinda Castillo.
El abogado de la denunciante, Manuel Urbina Lara, interpuso un recurso de amparo ante al Tribunal de Apelaciones de Managua, TAM, en contra de las autoridades policiales, pero aún no ha obtenido respuesta.
Una de las hermanas de Bonilla entregó ayer a la niña a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, para que ese organismo se la diera a Mifamilia. No obstante, la denunciante aseguró que continuará luchando por recuperar a la menor.