Videos

Loading...

sábado, 30 de julio de 2011

Profesie oor die verdwyning van Japan:

Profesie oor die verdwyning van Japan:Op Saterdag 9 Julie 2011, God die lig gebring dat Japan sal verdwyn, want dit is 'n volk wat dit haat. Brothers in Japan wat glo in God uit Japan, want dit sal gou verdwyn net soos ander plekke op aarde. Jesaja 40:15 Kyk, die nasies is soos 'n druppel water wat uit die emmer, en soos' n stoffie aan die weegskaal word geskat kyk, neem die eilande op soos 'n poeier.

Пророцтво про зникнення Японії:

Пророцтво про зникнення Японії:В суботу 9 липня дві тисячі одинадцять, Бог відкрив, що Японія буде зникати, тому що це люди, які ненавидять його. Брати в Японії, хто вірить в Бога з Японії, тому що він скоро зникне, як і інші місця на землі. Ісая 40:15 Ось, нації, як краплі води, що падають з відра, і як порошинка на терезах оцінюються ось, займає острови у вигляді порошку.

Пророчество об исчезновении Японии:

Пророчество об исчезновении Японии:В субботу 9 июля две тысячи одиннадцать, Бог открыл, что Япония будет исчезать, потому что это люди, которые ненавидят его. Братья в Японии, кто верит в Бога из Японии, потому что он скоро исчезнет, как и другие места на земле. Исаия 40:15 Вот, нации, как капли воды, падающие из ведра, и как пылинка на весах оцениваются вот, занимает острова в виде порошка.

Profecia sobre o desaparecimento do Japão:

Profecia sobre o desaparecimento do Japão:No sábado, 09 julho 2011, Deus revelou que o Japão vai desaparecer, porque é um povo que odeia. Brothers in Japan que acreditam em Deus fora do Japão, porque vai desaparecer em breve, como em outros lugares na Terra. Isaías 40:15 Eis que as nações são como uma gota de água que cai do balde, e como o pó miúdo sobre as escalas são estimados eis que ocupa as ilhas como um pó.

نبوت در مورد ناپدید شدن ژاپن :

نبوت در مورد ناپدید شدن ژاپن :در روز شنبه ژوئیه 9 2011، خدا نشان داد که ژاپن خواهد شد، به دلیل آن است که مردم متنفر. برادران در ژاپن که به خدا از ژاپن معتقدند که به دلیل آن را به زودی مانند جاهای دیگر بر روی زمین ناپدید می شوند. اشعیا 40:15 بنگر ، سازمان ملل به عنوان یک قطره آب در حال سقوط از سطل هستند ، و به عنوان گرد و غبار کوچک در مقیاس برآورد ببین ، طول می کشد تا جزایر به صورت پودر.

Пророштво за исчезнувањето на Јапонија:

Пророштво за исчезнувањето на Јапонија:Во саботата 9 јули 2011, Бог покажа дека Јапонија ќе исчезне, бидејќи тоа е народ кој го мрази. Браќа во Јапонија кои веруваат во Бога на Јапонија поради тоа што наскоро ќе исчезне како и другите места на земјата. Исаија 40:15 Еве, народите се како капка вода паѓа од кофа, и како мали прашина на скалите се проценува ете, го зазема острови како прав.

Profezia della scomparsa del Giappone:

Profezia della scomparsa del Giappone:Il Sabato 9 Luglio 2011, Dio ha rivelato che il Giappone scomparirà, perché è un popolo che odia. Brothers in Giappone, che credono in Dio fuori del Giappone, perché presto scomparirà come in altri luoghi della terra. ISAIA 40:15 Ecco, le nazioni sono come una goccia d'acqua che cade dal secchio, e come la polvere minuta sulla bilancia sono stimati ecco, occupa le isole come polvere.

הנבואה על היעלמותו של יפן:

הנבואה על היעלמותו של יפן:ביום שבת, 9 יולי 2011, גילה כי אלוהים יפן תיעלם, כי זה העם שונא את זה. האחים ביפן שמאמינים באלוהים מתוך יפן כי בקרוב תיעלם כמו במקומות אחרים על פני כדור הארץ. ישעיה 40:15 הנה העמים הם כמו טיפה של מים נופלים מן הדלי, וככל אבק קטן על המאזניים נאמדים והנה, לוקח את האיים כאבקה.

Προφητεία για την εξαφάνιση της Ιαπωνίας:

Προφητεία για την εξαφάνιση της Ιαπωνίας:Το Σάββατο 9 Ιούλ. δύο χιλιάδων έντεκα, ο Θεός αποκάλυψε ότι η Ιαπωνία θα εξαφανιστούν, διότι είναι ένας λαός που μισεί. Brothers στην Ιαπωνία που πιστεύουν στο Θεό έξω από την Ιαπωνία, γιατί σύντομα θα εξαφανιστεί όπως και οι άλλες περιοχές του πλανήτη. ΗΣΑΪΑΣ 40:15 Ιδού, τα έθνη είναι σαν σταγόνα νερού που πέφτουν από τον κουβά, και ως το μικρό σκόνη στις κλίμακες υπολογίζονται ιδού, καταλαμβάνει τα νησιά σε μορφή σκόνης.

Prophétie sur la disparition du Japon:

Prophétie sur la disparition du Japon:Le Samedi 9 Juillet 2011, Dieu a révélé que le Japon va disparaître, parce qu'il est un peuple qui le déteste. Brothers au Japon qui croient en Dieu hors du Japon, car il va bientôt disparaître, comme d'autres endroits sur terre. ESAIE 40:15 Voici, les nations sont comme une goutte d'eau tombant dans le seau, et comme de la poussière sur les échelles sont estimés voici, prend les îles sont comme une po

일본의 실종에 대한 예언 :

일본의 실종에 대한 예언 :그것 싫어하는 이기 때문에 토요일 7 월 9 이천열한, 하나님은, 일본이 사라집니다 것으로 나타났다. 그것이 지구상에서 다른 장소처럼 사라질 것입니다 때문에 일본 밖으로 하나님을 믿는 일본에서 형제. 이사야 40:15 보라, 국가 양동이에서 떨어지는 물방울되며, 저울 작은 먼지 보라 예상 있으므로, 가루 제도 소요됩니다.

نبوءة عن زوال اليابان :

نبوءة عن زوال اليابان :يوم السبت 9 يوليو 2011، كشف الله ان اليابان سوف تختفي، لأنه هو الذي يكره الناس عليه. الاخوة في اليابان الذين يؤمنون بالله من اليابان لأنها سوف تختفي قريبا، مثل غيرها من الأماكن على وجه الأرض. أشعيا 40:15 هوذا الدول هي قطرة ماء تسقط من دلو، وكما تقدر الغبار صغيرة على جداول هوذا يستغرق الجزر على شكل مسحوق.

Prophecy über das Verschwinden von Japan:

Prophecy über das Verschwinden von Japan:Am Samstag, 9. Juli zweitausendelf offenbarte Gott, dass Japan wird verschwinden, weil es ein Volk, das es hasst, ist. Brothers in Japan, die an Gott aus Japan glauben, weil es bald wie andere Orte auf der Erde verschwinden. JESAJA 40:15 Siehe, die Völker sind wie ein Tropfen Wasser fällt aus dem Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage geschätzt werden sehen, nimmt die Inseln sind wie ein Pulver.

預言關於失踪的日本:

預言關於失踪日本:上週六7月9日2011,神透露,日本將消失因為它是一個痛恨兄弟在日本信上帝日本,因為它很快就會消失在地球上其他地方一樣以賽亞40:15看哪,國家作為一滴落水尺度上的灰塵,估計你看,佔據了小島作為粉末。

日本の消失についての予言:

日本消失についての予言それはそれを嫌うなので、2011土曜日9月7日に日本消滅することを明らかにしたそれはすぐに地球上の他の場所のように消えてしまうので、日本の神を信じる日本兄弟イザヤ書40:15見よ国がバケットから流れ落ちる水のようになりますそしてスケールの小さな見よと推定されているようにのような島々を占めます

Prophecy about the disappearance of Japan:

Prophecy about the disappearance of Japan:

 
On Saturday 9 July two thousand and eleven, God revealed that Japan will disappear, because it is a people that hates it. Brothers in Japan who believe in God out of Japan because it will soon disappear like other places on earth. ISAIAH 40:15 Behold, the nations are as a drop of water falling from the bucket, and as the small dust on the scales are estimated behold, takes up the isles as a powder.

Sismo de 6.4 grados sacude norte de Japón. REVELACION DE DIOS: JAPON DESAPARECERA

Sismo de 6.4 grados sacude norte de Japón

  • No se informa de alerta de tsunami
Tokio/EFE

Un sismo de 6.4 grados en la escala abierta de Richter sacudió hoy el norte de Japón sin que se haya informado de daños ni se haya emitido una alerta de tsunami, indicó la Agencia Meteorológica nipona.

El temblor tuvo lugar a las 03.54 hora local (18.54 GMT del sábado) con epicentro en el mar frente a la costa de la provincia de Fukushima y a una profundidad de 40 kilómetros, detalló el organismo meteorológico.

En algunas localidades de Fukushima el sismo se sintió con una magnitud de 5 en la escala japonesa cerrada de 7, que se centra más en las zonas afectadas que en la intensidad el temblor.

Tokyo Electric Power (TEPCO), operadora de la maltrecha planta nuclear de Fukushima, dañada por el devastador tsunami del 11 de marzo, está comprobando si el temblor ha provocado alguna anomalía y por ahora no ha informado de incidencias, según la televisión NHK.

El sismo se sintió en veinte de las 47 provincias de Japón, incluida Tokio, donde llegó a alcanzar una magnitud de 3 grados en la escala japonesa, según la Agencia Meteorológica.

Hace una semana otro terremoto de 6.5 grados sacudió la misma zona, sin causar daños ni alerta de tsunami.

Japón se asienta sobre el llamado "Anillo de Fuego del Pacífico" y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que las normas de construcción son muy estrictas y hay rigurosos protocolos de emergencia.

El 11 de marzo Japón sufrió un seísmo de 9 grados seguido de un devastador tsunami que desató la peor crisis nuclear desde la de Chernóbil y causó unos 20.000 muertos y desaparecidos.

Profecía sobre la desaparición de Japon:

El sábado  nueve de Julio del dos mil once, Dios nos reveló que Japón desaparecerá, porque es un pueblo que lo aborrece. Hermanos de Japón que creen en Dios salgan de Japón porque pronto desaparecerá al igual que otros lugares de la tierra. ISAIAS  40:15 He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas; he aquí que hace desaparecer las islas como polvo.

jueves, 21 de julio de 2011

HAMBRE EN SOMALIA

PMA enviará comida por vía área a Somalia
Miles de personas desplazadas desde el sur de Somalia, en Mogadiscio reciben raciones de alimentos de países donantes para aliviar en parte la hambruna que se vive en ese país.
LA PRENSA/AFP/ABDI MUSTAFA

Nairobi/ EFE

La directora del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (PMA), Josette Sheeran, anunció hoy que esa agencia empezará a enviar en los próximos días alimentos por vía aérea a Somalia, donde dos regiones del sur están en estado de hambruna.

"Aquí en Somalia hay una situación de vida y muerte", dijo Sheeran tras hacer hoy una visita a Mogadiscio.

"El PMA comenzará un puente aéreo con Mogadiscio para llevar suministros vitales de comida nutricional especial para los niños malnutridos que tan desesperadamente la necesitan", subrayó la directora en un comunicado emitido en Nairobi.

Sheeran insistió en que "la situación es crítica en Somalia", y se felicitó por la reciente decisión del grupo radical islámico Al Shabab -vinculado a la red terrorista Al Qaeda- de levantar la prohibición que pesaba contra las agencias de ayuda humanitarias en el sur del país, que está ampliamente bajo su control.

"Estamos comprobando sobre el terreno -explicó- la mejor manera de hacer llegar suministros que salven vidas, tan pronto como sea posible, a aquellos que están el epicentro de la hambruna en el sur".

El PMA atiende actualmente a 1,5 millones de personas en ese país del Cuerno de frica, y va redoblar sus esfuerzos para alcanzar a 2,2 millones en el sur, zona previamente inaccesible por el veto de Al Shabab, según el comunicado.

"La gente en el sur de Somalia está demasiado enferma y débil para ir en busca de comida, así que debemos llevársela. El PMA está preparando la apertura de varias rutas nuevas, por tierra y aire, hacia el centro de la zona de hambruna para establecer las condiciones operativas necesarias", agregó la responsable del PMA.

La ONU declaró este miércoles oficialmente el estado de hambruna en dos regiones del sur de Somalia, Bakool y Baja Shabelle, algo inédito en este país durante los últimos veinte años, y pidió 300 millones de dólares (algo más de 210 millones de euros) a la comunidad internacional para poder "salvar vidas".

En todo ese país, casi la mitad de la población somalí, unos 3,7 millones de personas, está en una situación de crisis humanitaria, de los cuales 2,8 millones residen en el sur, indican los datos facilitados por las Naciones Unidas.

La sequía que azota al Cuerno de frica y sus devastadores efectos mantienen contra las cuerdas a unos 11 millones de personas de la región, coinciden en señalar las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales de ayuda humanitaria.

lunes, 18 de julio de 2011

Mensaje cristiano desde Argentina de nuestro hermano Andrés Reyna, mes de Julio 2011

Ventana nueva
Imprimir todo

Danilo , no te confundas…
Hola, Danilo
Hay muchísimas cosas que el mundo nos ofrece y que nos gustaría conseguir! Si nos enfocamos demasiado en ellas seguramente no las obtendremos.

Hay varios secretos que el sabio Rey Salomón reveló en las Escrituras. Pon atención a sus palabras:

"Ama siempre a Dios y se sincero con tus amigos; así estarás bien con Dios y con tus semejantes. Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones, y él te ayudará en todo. No te creas muy sabio; obedece a Dios y aléjate del mal; así te mantendrás sano y fuerte.
Demuéstrale a Dios que para ti él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes; así nunca te faltará ni comida ni bebida. Danilo , no rechaces la instrucción de Dios ni te enojes cuando te reprenda. Porque Dios corrige a quienes ama, como corrige un padre a sus hijos.
Dios bendice al joven que actúa con sabiduría, y que saca de ella más provecho que del oro y la plata. La sabiduría y el conocimiento valen más que las piedras preciosas; ¡ni los tesoros más valiosos se les pueden comparar! Por un lado, te dan larga vida; por el otro, buena fama y riquezas. Proverbios 3:3-16 (Biblia Lenguaje Actual).
El secreto no está en pedir lo que quieres ni tampoco en pedir lo que necesitas. La clave es pedir sabiduría. Pero, ¿Qué es la sabiduría? La misma Biblia nos da la respuesta: "El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia". Proverbios 9:10 (RV 60).
Primero, conoce a Dios profundamente, y luego pide sabiduría: "Si alguno de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Él se la da a todos en abundancia sin echárselo en cara". Santiago 1:5 (BLA)
Danilo , te invito a que medites en esto el día de hoy. Si deseas conocer más sobre este tema, puedes descargar el libro "Cómo Vivir Mejor" gratuitamente presionando aquí>>


Nuevo CD Virtual

Queremos comentarte que estamos preparando el la Séptima Edición del CD virtual, que contiene los cantos más escuchados de nuestro sitio. Muy pronto estará disponible para descargar. Si deseas ser el primero en enterarte, visita nuestra página de Facebook y luego presiona el botón "Me gusta"

Escucha y descarga música de Rosane Silva
Rosane Silva, cantante, compositora y misionera. Nacida en 15 de Octubre del 1977, en la ciudad de Manaus, estado de Amazonas, en Brasil. Aún muy pequeña conoció el evangelio de Jesucristo, empezando a cantar a los 6 años de edad en una iglesia cercana a su casa, Iglesia del Evangelio Quadrangular, donde empezó sus primeros pasos de fe.

Quedó algún tiempo lejos de Dios, hasta los 11 años cuando una vecina le invitó a una iglesia, donde congregó hasta los 24 años de edad. Rosane Silva, es miembro de la Iglesia Pentecostal Asamblea de Dios Ministerio Restauración, presidida internacionalmente por el Pr. Humberto Schimitt Vieira. Fue bautizada en las aguas a los 14 años de edad, siempre cooperando en el área de la adoración y alabanzas. Fue directora del coro de Jovenes de su congregación.

Cantó en el Grupo Héroes de La Fe, trabajaba en la tienda evangelística juntamente con su hermana la también cantante Rosiane Bujes. Su amor por las almas fue demostrado desde su juventud. A los 24 años se casa con el Pr Francisco da Silva, actual pastor Presidente del IPAD Ministerio Restauración en Argentina, yendo a vivir en Argentina. Actualmente los misioneros viven en la Provincia de Buenos Aires, Ciudad de La Plata. Tienen dos hermosos hijos Francieli Cesia y Misael.

Presiona aquí para escuchar o descargar la canción "El Milagro" de Rosane Silva>>


Despedida
Te animo a que invites a tus amigos, familiares y conocidos a recibir este boletín. Simplemente presiona el botón "Re-Enviar" desde tu casilla de correo.
Yo me voy despidiendo, Danilo , y será hasta la próxima...

Andrés Reina
DevocionMusical.com
info@DevocionTotal.com

sábado, 16 de julio de 2011

Enfrentamientos entre judíos ultraortodoxos y la policía en Jerusalén

16 de julio del 2011


Jerusalén | AFP

Enfrentamientos entre judíos ultraortodoxos y la policía en Jerusalén


Cerca de un millar de judíos ultraortodoxos pretendían cerrar una calle por el día del sabbat

Por elnuevodiario.com.ni | Internacionales

Cerca de un millar de judíos ultraortodoxos, que pretendían cerrar una calle cerca del barrio religioso de Mea Shearim en Jerusalén este por el día del sabbat, se enfrentaron este sábado a la policía, constató un periodista de la AFP.

Un manifestante fue detenido, anunció una portavoz de la policía.

Los judíos ultraortodoxos de la comunidad Haredim, vestidos de negro, quieren que la calle permanezca cerrada al tráfico durante el sabbat, día de descanso sagrado en la religión judía, desde el viernes por la noche al sábado por la noche.

La policía a caballo dispersó a los manifestantes, que lanzaron piedras contra las fuerzas del orden gritando "shabes" ("sabbat" en Yidish) y llamándolas "nazi".

Rabinos de la comunidad convocaron esta manifestación para marcar la 100ª semana de una campaña que intenta impedir la apertura de un aparcamiento durante el sabbat.

Asimismo, la tensión subió estos últimos días a raíz de una operación de agentes del fisco en el barrio de Mea Shearim, a raíz del cierre de un matadero clandestino y la detención de un militante religioso acusado de evasión fiscal.

Estas acciones habían provocado la ira de los judíos ultraortodoxos de la comunidad Haredim (literalmente: "Temerosos de Dios"), que rechaza la autoridad del Estado y hacen una interpretación estricta de la tradición judía.

Transexual y gay cubanos se casarán el día de cumpleaños de Fidel Castro

16 de julio del 2011


La Habana | EFE

Transexual y gay cubanos se casarán el día de cumpleaños de Fidel Castro


Esta es la primera vez que se celebra una boda con estas características en la isla

Por elnuevodiario.com.ni | Internacionales

Una transexual y un homosexual cubanos se casarán el próximo 13 de agosto en La Habana, en la primera boda de estas características que se celebra en la isla y que además coincidirá con el día del 85 cumpleaños del expresidente Fidel Castro, confirmaron hoy a Efe los novios.

Wendy Iriepa, de 37 años y sometida a una cirugía de cambio de sexo en 2007 en la isla, e Ignacio Estrada, de 31 años y homosexual seropositivo, se casarán en una ceremonia abierta que esperan marque un "antes y un después" en Cuba y que tendrá como madrina a la bloguera disidente Yoani Sánchez.

"Nos conocimos el 13 de mayo de este año y siempre pensamos en casarnos tres meses después", dijo a Efe Estrada, quien se considera homosexual, pero dice haberse enamorado de la mujer que es Wendy.

Pero la pareja también decidió casarse en la "controvertida" fecha del 13 de agosto para coincidir con el aniversario 85 de Fidel Castro y destacar el "agigantado" paso que significará su unión dentro de la comunidad de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Transexuales (LGBT) del país.

Estrada recordó que hace un año Fidel Castro admitió en una entrevista la persecución homófoba que sufrieron personas homosexuales en Cuba a comienzos de la revolución, al tiempo que reconoció su responsabilidad por no prestar "suficiente atención" al hecho que calificó de "gran injusticia". "Quisiéramos que cada quien vea la fecha de nuestra boda desde su punto de vista y creemos que nuestro matrimonio marcará un antes y un después", apuntó Estrada.

Agradecidos con el cambio de sexo
Ignacio admitió que esta boda se puede celebrar gracias a las cirugías de cambio de sexo promovidas por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex). Esa institución, dirigida por Mariela Castro, hija del presidente cubano, Raúl Castro, y sobrina de Fidel, ha liderado en los últimos años una insistente campaña para sensibilizar en los planos político y de la opinión pública sobre el respeto a la diversidad sexual.

Entre sus logros está la legalización de las operaciones de cambio de sexo por una resolución del Gobierno en 2008.

El Cenesex también ha presentado en el Parlamento un proyecto de ley para modificar el Código de Familia, con aspectos como la unión legal entre parejas homosexuales, pero esta propuesta aún no se ha aprobado.

Wendy Iriepa se benefició con una operación de cambio de sexo en 2007, antes del decreto, y este año ha recibido la documentación oficial que avala su género como femenino, gracias a las gestiones del Cenesex.

Hasta hace dos semanas Iriepa era parte del equipo de trabajo de esa institución, pero pidió su renuncia después de tener "problemas" con Mariela Castro debido a su relación con Ignacio Estrada.

Según Estrada, Mariela Castro "propició" la renuncia de Iriepa al calificarlo de "disidente", aunque él sólo se considera "un defensor de los derechos civiles" por su trabajo en el grupo independiente Observatorio LGBT.

En junio pasado ese grupo organizó una inusual y reducida "marcha-paseo" por el Día del Orgullo Gay, al margen de la política y estrategia de trabajo del Cenesex.

Iriepa afirmó que hará extensiva la invitación a su boda a Mariela Castro y todos los trabajadores del Cenesex, aunque siente que tras su renuncia "cambió el trato hacia ella".

"Como mujer transexual siempre acaricié el sueño de casarme, es algo que valoro muchísimo", dijo Iriepa, quien asegura que otros transexuales cubanos que han sido operados desean una boda pero aún no tienen legalizado su cambio de identidad.

16 personas se han sometido a cirujías
Añadió que ya 16 personas se han sometido a esa cirugía en la isla, pero solo existen tres casos "resueltos" en cuanto al cambio en sus documentos de identidad.

Por su parte, la bloguera Yoani Sánchez, conocida por sus críticas al régimen cubano, confirmó a Efe que ella y su marido, Reinaldo Escobar, serán los padrinos del casamiento.

Sánchez señaló que son amigos de Iriepa y Estrada desde hace poco tiempo pero los une la lucha por "la aceptación de la pluralidad" y considera un "honor" que la hayan elegido como madrina.

viernes, 8 de julio de 2011

Madres somalís “se han convertido en esqueletos andantes”, según ONU

Madres somalís “se han convertido en esqueletos andantes”, según ONU

Valorar: Sin Interés Poco Interesante De interés Muy interesante Imprescindible
  0 votos
¿Le gusta esta noticia?


La peor sequía en el Cuerno de África ha provocado una grave crisis alimentaria y las altas tasas de desnutrición en zonas como Somalia y Kenia.  LA PRENSA/AP/Farah Abdi Warsameh

Ginebra/EFE

Las madres somalís que han llegado a Etiopía escapando de la situación de hambre provocada por la sequía que afecta a su país y otros del llamado Cuerno de África se han convertido en "esqueletos humanos" que no saben a qué hijo salvar de la muerte, dijo hoy el alto comisionado de la ONU Antonio Guterres.

"He visto con mis propios ojos el profundo sufrimiento del pueblo somalí que busca seguridad y alimentos. Niños refugiados que mueren y sus madres, que se han convertido en esqueletos andantes y están ante la disyuntiva de qué hijo salvar", indicó Guterres, alto comisionado de la ONU para los Refugiados, tras visitar el sureste de Etiopía, en la frontera con Somalia.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) hizo esta noche una petición urgente para captar nuevos fondos que le permitan responder a las necesidades "de supervivencia" de los somalís que lleguen hasta fin de año a Etiopía, Kenia y Yibuti debido a la sequía.

Según el ACNUR, una cuarta parte de la población de Somalia, que cuenta con 7,5 millones de habitantes, está desplazada o vive fuera del país en condición de refugiada.

Sólo en la primera mitad de este año, 135.000 somalís abandonaron su país por la sequía, pero también por el conflicto armado que perdura desde hace años.

Sin embargo, ese flujo humano aumentó de una manera sin precedentes en junio, cuando 55.000 personas huyeron de Somalia, el doble que el mes anterior.

"El flujo aumenta sin parar y las tasas de malnutrición de los que están llegando se encuentran entre las más altas desde hace décadas", señaló el organismo.

Agregó que esta situación ha superado la capacidad de respuesta de las autoridades etíopes y kenianas, así como la suya para controlar, registrar y ofrecer un lugar de cobijo a los refugiados.

miércoles, 6 de julio de 2011

CIUDAD DEL VATICANO / AFP Archivos secretos del Vaticano serán expuestos en Roma

6 de julio del 2011


CIUDAD DEL VATICANO / AFP

Archivos secretos del Vaticano serán expuestos en Roma

Internacionales

Unos cien documentos provenientes de los Archivos Secretos del Vaticano, desde la bula papal que destituía a un emperador del siglo XIII hasta documentos sobre la Segunda Guerra Mundial, saldrán por primera vez del Vaticano para ser expuestos, anunció este martes la Santa Sede.
La exposición, en el Capitolio de Roma, la renacentista sede de la alcaldía, que lleva el título “Lux in Arcana”, será abierta en febrero próximo en  ocasión de los 400 años de la creación de esos archivos, en 1612, por el papa Pablo V.
La variedad de documentos históricos, con actas, decretos, pergaminos de oro y manuscritos de numerosos pontífices a lo largo de 12 siglos (del VIII al XX), ha suscitado por años curiosidad y originado leyendas sobre el poder oscuro y terrenal de la Iglesia.
La muestra, que permanecerá abierta siete meses, fue inaugurada por el número dos del Vaticano, el secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, quien reconoció que se trata de un evento especial, ya que salen excepcionalmente del palacio apostólico con el fin de llegar a un público más amplio.
El prefecto para los Archivos del Vaticano, monseñor Sergio Pagano, explicó que serán expuestos documentos, casi todos fotografías, del pontificado de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, en los que se rinde homenaje de alguna manera a las víctimas del nazismo.
La secretaría de Estado autorizó la exposición de tales documentos, pese a que los archivos relativos a los años que van de 1939 a 1958 están cerrados y pueden ser consultados solo en casos especiales.
“Permanecerán cerrados por otros tres o cuatro años”, explicó Pagano
Muchos de los documentos que serán expuestos en Roma han cambiado la historia, como la bula “Dictatus Papae” de Gregorio VII, publicada en 1075, con las 27 axiomas que establecían que el Pontífice era el emperador del Sacro Imperio, señor absoluto de la Iglesia y del mundo, y que la Iglesia romana no erró ni errará jamás.
Entre los documentos importantes que serán expuestos figura el pedido dirigido a Clemente VII, en 1530, en el que se solicita que se anule el matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón, los recibos de Miguel Ángel, las actas del juicio a Galileo Galilei.
Resalta la carta escrita en una corteza de abedul por Pierre Pilsemont, jefe de la tribu de indios americanos de Ojibwe, conocidos como Chippewa, al papa León XIII, en el que le llama “Gran maestro de las plegarias, que hace las funciones de Jesús” y le agradece por sus oraciones.
Será expuesta también la delicada carta de seda, escrita por la emperatriz china Wang, quien se convirtió al catolicismo.
La selección hecha entre los 85 kilómetros de documentos que conforma el mítico archivo, fue “drástica y dramática”, confesó Pagano.

Exreo sediento de sexo viola a su madre. Noticia del El Nuevo Diario

6 de julio del 2011


RIVAS Y CARAZO

Exreo sediento de sexo viola a su madre


* El autor del insólito caso acababa de salir de una cárcel panameña y fue detenido cuando llevaba secuestrada a su mamá hacia ese país, donde pretendía convertirla oficialmente en su mujer

Lésber Quintero y Tania Goussen | Sucesos

Exreo sediento de sexo viola a su madre
La dama que fue violada por su hijo interpuso denuncia en la Comisaría de la mujer. Tania Goussen / END
Un hombre que violó a la  mujer que lo trajo al mundo, fue arrestado en Peñas Blancas, cuando trataba de cruzar a suelo costarricense junto con su madre, a quien después de violarla, secuestró y pretendía llevársela hasta Panamá, para convertirla oficialmente en su compañera de vida.
El autor de este insólito caso tiene los apellidos Acevedo Osorio, de 31 años, quien según la denuncia que existe en  la Comisaría de la Mujer de Rivas,  tenía seis años de  no visitar la casa de su mamá ubicada en Jinotepe, porque estuvo  recluido en un sistema penitenciario de Panamá, purgando una  condena por  robo agravado.
Al  salir en libertad el 23 de junio, decidió viajar a  Nicaragua  solo para violar salvajemente a su progenitora.
Según el expediente policial,  los hechos ocurrieron  a las 6:30 de la noche del 30 de junio, cuando la víctima regresó de un culto en el cual  también participó Acevedo  Osorio, pero al  parecer  salió trasformado en un demonio y con amenazas de muerte logró sacar a su progenitora de su vivienda.

Seis años sin mujer
Luego le dijo que estuvo seis años preso y sin tener relaciones sexuales, después le pidió que fuera  a vivir con él  a Panamá y que dejara  a su compañero de vida.
La subcomisionada Matilde Velásquez,  jefa de la Comisaría de la Mujer y la Niñez de Carazo, expresó que según la denuncia, Acevedo Osorio amenazó a su madre con  matarla  a ella,  a sus entenados y al cónyuge si no se iba con él.
Luego Acevedo  Osorio llevó a pie a su progenitora por veredas y caminos desde Jinotepe hasta la caseta de la parada de buses que está en la entrada del municipio de El Rosario, pero antes “hizo cuatro estaciones” en diferentes lugares  para desvestirla y violarla en reiteradas ocasiones vía vaginal, anal y oral, según la denuncia de la dama que detalló que el último lugar donde el mal hijo la mancilló fue sobre una banca.
Al amanecer del primero de julio, Acevedo  Osorio trasladó en bus a su  mamá hasta la frontera sur,  cumpliendo de esa manera su amenaza de llevarla a Panamá.

Plan de fuga
Cuando pretendió cruzar la frontera por puntos ciegos, su mamá le dijo que eso era algo peligroso y que mejor la dejara ir adonde un amigo que ella tenía en el complejo aduanero de Peñas Blancas, quien les podría conseguir permisos para cruzar a Costa Rica.
Sin embargo,  éste era parte del plan que tenía la víctima para escapar de las garras de su hijo, porque lo primero que hizo fue pedir ayuda a las vendedoras y éstas buscaron a oficiales de la Policía. Fue así que finalmente capturaron a Acevedo Osorio, quien fue remitido a la delegación policial de Jinotepe.
Según la versión que la afectada brindó a la Policía, antes que su hijo desapareciera por seis años,   ya en una ocasión  la había amenazado con violarla.
En la entrevista que la Policía Nacional le hizo a Acevedo,  negó todos y cada uno de los señalamientos que le hizo su madre, sin embargo, la juez de audiencia de lo penal de Carazo le decretó  la prisión preventiva y le programó la audiencia inicial para el 27 de julio, por violación  sexual agravada.
Este es el primer caso de agresión sexual de un hijo contra su madre del que se tiene noticia en Carazo.

lunes, 4 de julio de 2011

Oración preciosa por pastor Danilo Guido Chévez del hermano de Argentina Andrés Reyna

Danilo , dejame orar por ti...DevocionTotal 


DevocionTotal.com
Música Cristiana en Espanol. MP3 y videos cristianos

CDs Gratis   |  Chat Cristiano   |  Más Devocionales  

Hola, Danilo
Esta es mi oración por ti. Pido a Dios...

Que te responda cuando estés angustiado;
que el nombre del Dios de Jacob te proteja.
Que te envíe ayuda desde el santuario;
que desde Sión te dé su apoyo.
Que se acuerde de todas tus ofrendas;
que acepte tus holocaustos.

Que te conceda lo que tu corazón desea;
que haga que se cumplan todos tus planes.
Nosotros celebraremos tu victoria,
y en el nombre de nuestro Dios
desplegaremos las banderas.
¡Que el SEÑOR cumpla todas tus peticiones, Danilo !


Ahora sé que el SEÑOR salvará a su ungido
que le responderá desde su santo cielo
y con su poder le dará grandes victorias.
Éstos confían en sus carros de guerra,
aquéllos confían en sus corceles,
pero nosotros confiamos en el nombre
del SEÑOR nuestro Dios.
Ellos son vencidos y caen,

pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos.

¡Concede, SEÑOR, la victoria a Danilo !
¡Respóndenos cuando te llamemos!
Salmo 20 (Nueva Versión Internacional)

Toma cada palabra, cada frase de esta oración para ti, porque esta es la oración de todo el equipo de DevocionMusical especialmente para tu vida.

sábado, 2 de julio de 2011

La Iglesia abre la puerta a una mayor aceptación de la comunidad gay

2 de julio del 2011


LONDRES | EFE

La Iglesia abre la puerta a una mayor aceptación de la comunidad gay


La última vez que se abordó el asunto, hace seis años, "la Iglesia se pronunció sobre las implicaciones de la introducción de la unión civil entre el clero"

Por elnuevodiario.com.ni | Internacionales

La Iglesia abre la puerta a una mayor aceptación de la comunidad gay
Inglaterra
Vista de la iglesia en Inglaterra. Tomado de wikipedias.com
El anuncio de la Iglesia de Inglaterra de que considerará la posibilidad de que clérigos gays puedan convertirse en obispos ha dejado abierta la puerta a una mayor aceptación de la homosexualidad.

En un comunicado, esta institución mostró su disposición a volver a evaluar la actual situación de la comunidad eclesiástica gay que aspira a avanzar escaños en la jerarquía del anglicanismo.

Pese a que desde el 2005, se acepta el hecho en el Reino Unido de que el clero del mismo sexo mantenga uniones civiles, siempre y cuando se mantengan célibes, no estaba claro si la Iglesia permitía a esos sacerdotes optar a convertirse en obispo.

En la citada nota, el obispo de Norwich, Graham James, afirmó que "contrariamente a la percepción popular, se ha invertido muy poco tiempo (por parte de la Iglesia de Inglaterra) en los últimos años para debatir la homosexualidad".

La última vez que se abordó el asunto, hace seis años, "la Iglesia se pronunció sobre las implicaciones de la introducción de la unión civil entre el clero".

En la nueva revisión, se incluirá una evaluación sobre si los curas que mantienen una alianza civil deberían ser considerados aptos para posibles nombramientos como obispos.

James, que reconoció que ése fue un punto que no se aclaró en el 2005, admitió ahora la "responsabilidad" de la Iglesia de Inglaterra para afrontar el tema.

Por otro lado, esta institución también se ha comprometido a adoptar un enfoque "más amplio" en cuanto a las relaciones del mismo sexo, una decisión "motivada por el deseo de ayudar a modelar el continuo debate de forma constructiva".

El anuncio fue acogido con una mezcla de esperanza y escepticismo por la comunidad homosexual británica que hoy, además, celebra, en Londres, el Día del Orgullo Gay.

Brian Owen, un irlandés interesado en todo lo que atañe a la Iglesia, católico y practicante, dijo a Efe que aunque se trata de "un paso en la dirección adecuada, también es algo engañoso".

"Todavía continúan obligando a estos clérigos a dejar a un lado su homosexualidad completa para poder ser obispos y aunque sí es un avance, todavía no es suficiente. Les quedan muchos asuntos que por abordar", señaló.

Lo cierto es que la institución lleva tiempo sufriendo fuertes presiones para adecuarse a las leyes que garantizan un trato igualitario a las personas homosexuales.

De hecho, recientemente un equipo de abogados alertó a la Iglesia de Inglaterra de que podrían estar infringiendo la ley e incurriendo en discriminación al impedir a esos hombres optar al cargo de obispo por su orientación sexual.

La cadena pública británica BBC señala hoy al respecto que esa revisión anunciada podría obedecer parcialmente a que el clérigo gay Jeffrey John, que había contraído una alianza civil con otro hombre, fuera recientemente rechazado como candidato para el obispado de Southward debido a su homosexualidad.

El sector más conservador de ese iglesia advirtió entonces que el caso de John estuvo a punto de originar un cisma irreparable en la comunión anglicana, pese a que el arzobispo de Canterbury y primado anglicano, Rowan Williams, con fama de liberal, dio luz verde a la propuesta de que encabezara esa diócesis.

Ese sector conservador del anglicanismo ya forzó, de hecho, la dimisión de Jeffrey John después de que fuera nombrado en 2003 obispo de la diócesis de Reading.

Alcaldesa de Lima encabezó la marcha del orgullo gay

2 de julio del 2011


Perú:

LIMA | AFP

Alcaldesa de Lima encabezó la marcha del orgullo gay


"Saludo a la comunidad gay por los diez años de la marcha del orgullo gay", dijo la autoridad municipal

Por elnuevodiario.com.ni | Internacionales

La alcaldesa de Lima, Susana Villarán, encabezó este sábado "La marcha del orgullo gay" por diversas calles de la capital peruana.

"Como ciudadana acompañé la marcha del orgullo gay, como candidata también lo hice y ahora como principal autoridad participo de este desfile por las calles de Lima", dijo Villarán a la prensa.

"Saludo a la comunidad gay por los diez años de la marcha del orgullo gay", dijo al tiempo de rechaza todo tipo de marginación a las personas por el sexo, color, religión, creencia y otros.

La alcaldesa estuvo en uno de los carros alegóricos donde homosexuales vestidos con trajes de lentejuelas y colores bailaban al compás de ritmos modernos.

Unas 200 personas participaron del desfile que se inició en el Campo de Marte, unos subidos en carros, otros caminando y bailando, así como entregando preservativos a los transeúntes que aplaudían el paso de la colorida caravana.

La marcha culminó en medio de una gran fiesta en la Plaza Washington, frente a la Casa España de la Cultura, donde músicos, cantantes y bailarines el aniversario de la marcha.

El Movimiento Homosexual de Lima, la organización homosexual más antigua en funcionamiento de América Latina, consideró en una nota que "celebrar esta décima edición constituye un paso en el largo camino de la igualdad ciudadana".